Ansvar

MPj043733200001 150x150 Ansvar   Akriform

Värnar om Miljön

Vi är anslutna till FTI. Besök FTI för mer information.

Vi tar vårt ansvar som kvalificerad producent av plastprodukter. Vi använder oss av marknadens bästa filter och återvinner allt spillmaterial.

Multikulturell Arbetsplats

Ca 40 % av Akriforms anställda representerar nationaliteter utanför Skandinavien. Vi respekterar och stödjer en multikulturell arbetsplats.