Kontakta oss

Dataskyddspolicy

Personuppgifter

Vi värnar om din integritet och vår målsättning är att alltid skydda dina personuppgifter efter bästa förmåga. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Med denna policy vill vi förtydliga vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på vår webbplats i samband med köp, intresseanmälan, prenumeration på nyhetsbrev, frågeformulär eller annat utlämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

AKRIFORM PLAST AB, (”Akriform”/”vi”), 556313-1688, Bergkällavägen 38, 192 79 Sollentuna, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplats genom cookies. De uppgifter som vi kan komma att behandla är:

 • Kontaktperson (för- och efternamn)
 • Företagsnamn, registreringsnummer och skatterelaterade nummer
 • Postadress
 • Betalningsinformation (som kan innehålla kreditkorts- eller bankkontoinformation)
 • Telefonnummer
 • E-postadress(er)
 • IP-adress

Följande fall är exempel på när sådan information kan komma att samlas in, behandlas, uppdateras eller lagras:

 • När du lämnar information genom att fylla i onlineformulär på vår webbplats. Detta inkluderar information som lämnas då du registrerar dig för att använda vår webbplats, köper våra produkter och fyller i kontaktformuläret. Vi kan också fråga dig om information när du rapporterar ett problem med vår webbplats.
 • När du kontaktar oss kan vi komma att spara uppgifter från korrespondensen.
 • När du fyller i enkäter som vi använder i undersökningssyfte eller för att förbättra våra tjänster; det finns dock ingen skyldighet för dig att svara på dem.
 • När du slutför beställningar via webbplats, mail eller telefon.
 • När du besöker våra webbplatser och får tillgång till resurser kan vi komma att samla in data med hjälp av cookies (se nedan för mer information om cookies).
 • När du handlar med oss, inklusive förfrågningar om erbjudanden, prisuppgifter etc. I sådana fall kan insamlingen av personuppgifter också vara nödvändig för att slutföra handelsavtalet.
 • När du lämnar information till oss på mässor eller andra sälj- eller marknadsföringsevent.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Informationen vi har om dig kan tillexempel användas:

 • För att fullgöra de skyldigheter som följer av eventuella avtal som har ingåtts mellan dig och oss.
 • För att följa eventuella juridiska och/eller lagstadgade skyldigheter i enlighet med relevant lagstiftning.
 • För att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på bästa sätt för dig och din dator.
 • För att förse dig med information, produkter eller tjänster som du begär av oss eller som vi tror kan intressera dig.
 • För att du ska kunna delta i våra tjänsters interaktiva funktioner när du väljer att göra det.
 • För att meddela dig om ändringar i våra produkter och/eller tjänster.
 • För att meddela dig om ändringar i våra öppettider.

Om du är en befintlig kund kan vi komma att kontakta dig via e-post, telefon, tryckta medier eller på annat sätt med information om varor och tjänster som liknar dem som var föremål för en tidigare försäljning till dig.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra vår webbplats.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Akriforms koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Akriform iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Akriform delar inte sina kunders, leverantörers och/eller deras anställdas personuppgifter med någon tredje part i marknadsföringssyften.

Om hela eller delar av Akriforms verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Akriform använder ibland Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Akriform använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du är registrerad kund hos Akriform sparas dina uppgifter så länge vi har ditt medgivande och uppgifterna behövs för ändamålet. Du kan när som helst be oss radera dina uppgifter. Om du inte är en registrerad kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Akriforms åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande lagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Akriform vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Akriform förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill radera dina uppgifter, vänligen lämna Akriform korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@akriform.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna dataskyddspolicy gäller enbart för; akriform.se och akriform.com. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den dataskyddspolicy som gäller för den sidan. Notera att Akriform inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i dataskyddspolicy

Akriform förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna dataskyddspolicy kommer att publiceras på vår webbplats.

Cookies

Läs mer om cookies här.

Har ni frågor gällande vår dataskyddspolicy, användandet av cookies eller allmänna frågor rörande behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss. Ni kan nå oss genom att maila till info@akriform.se eller genom vårt kontaktformulär. Vi behandlar mail måndag-fredag 08.00-16.30.

Frågor?

Hör av dig till oss

Kontakta oss