Kontakta oss
2 februari, 2021

Hållbar plastanvändning

Plast är ett viktigt och allmänt förekommande material i vår vardag. Det har många funktioner som bidrar till att lösa ett antal problem och behov i vårt samhälle. Detta är något man lätt glömmer bort i dagens debatter. Det är viktigt att skilja på olika plaster och att verka för en hållbar plastanvändning snarare än att försöka eliminera den helt.

I Sverige går för närvarande ca 40% av den gamla plasten till materialåtervinning för att bli till nya plastprodukter. Resten blir till el och fjärrvärme (energiåtervinning). En mycket liten del hamnar i miljön genom nedskräpning och slitage.*

*Källa: IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige)

Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa om vad dom menar är hållbar plastanvändning:

  • Resurssmart användning
  • Råvara med minimal miljöbelastning
  • Kraftigt ökad material-återvinning
  • Inget läckage: Plast ska inte hamna i naturen och skada människor, djur eller natur

Akriforms hela affärsidé går helt i linje med dessa punkter. Vårt mål är att skapa de bästa möjliga produkterna åt våra kunder, produkter som konstrueras och tillverkas så att de kan användas länge och återvinnas.

På sin hemsida skriver Naturvårdsverket:

”Istället för att tillverka, köpa och sedan slänga plastprodukter behöver plasten bli en del i den cirkulära ekonomin. I den cirkulära ekonomin används produkterna så länge som möjligt, de återanvänds eller materialåtervinnas för att sedan bli till nya produkter. Allt för att tära så lite som möjligt på jordens resurser.”