Kontakta oss
22 juni, 2015

Plast, akryl och plexiglas – vi reder ut begreppen

Vad är det egentligen för skillnad mellan akryl och plexiglas och vilket material används mest inom Akriforms specialtillverkning? Vi reder ut begreppen och tittar på olika materials fördelar och användningsområden.

Plast

Plast är ett samlingsnamn för en stor grupp halvsyntetiska eller syntetiska material. Plast består huvudsakligen av en eller flera polymerer som blandats med tillsatser. En polymer är en stor molekyl som består av många små identiska molekyler som bundit ihop för att skapa en lång kedja. Dessa små upprepande molekyler kallas passande för monomerer. De flesta polymerer består av organiska föreningar. Genom att variera vilka tillsatser som används, vilken typ av monomerer och hur lång polymerkedjan är kan man få fram en mängd olika typer av plast med många olika användningsområden. Detta, tillsammans med att plaster blir enklare och enklare att återvinna har resulterat i att plast blivit en oumbärlig del av dagens samhälle.

Plaster delas upp i två huvudgrupper, termoplaster och härdplaster. Termoplaster är sådana plaster som efter att ha formats kan smältas ner igen och återanvändas. Härdplaster däremot kan inte smältas ner igen efter härdning utan att dess kemiska struktur förstörs.

Akryl

En av de vanligaste termoplasterna är akrylplast. Den kemiska beteckningen för akrylplast är PMMA (Polymetylmetakrylat). PMMA uppfanns 1933 av Otto Röhm, grundaren för plastföretaget Röhm and Haas. Röhm försökte skapa en laminering mellan två glasplattor för att öka glasets tålighet, men istället fann han att han tagit fram ett helt eget glasliknande material. Akrylskivor är mycket lätta att limma, fräsa, bocka samt varmforma och är därmed ett material som passar många olika användningsområden. Materialet blev tillgängligt för kommersiellt bruk 1936 under det varumärkesskyddade handelsnamnet Plexiglas®.

Plexiglas

”Plexiglas” är alltså ett varumärke för akrylplast (PMMA). Under åren har Plexiglas® utvecklats för att täcka in en rad olika applikationsområden. I sitt grundutförande är det helt färglöst med mycket goda optiska egenskaper, men materialet kan infärgas till en oändlig mängd färger. Idag säljs PMMA (”plexiglas”) under många olika varumärken, däribland Acrylite, Lucite®, och Perspex®.

Andra vanliga plaster

Polykarbonat (PC). En transparent termoplast med exceptionell hållbarhet som säljs under olika varumärken; Makrolon och Lexan är några av de vanligaste. Eftersom PC är lätt att bearbeta och varmforma används det till en mängd olika ändamål och är vanligt förekommande inom industrin och till säkerhetsinglasningar. PC är likt PMMA/Plexiglas till utseendet, men är starkare och kan kallbockas.

Polyvinylklorid (PVC). Ett av de mest använda plastmaterial och återfinns i många olika applikationer i vårt samhälle, t.ex. i golvmaterial, slangar och rör inom vattenledning och avlopp.

Polyetentereftalat (PET/APET). Tillhör gruppen polyestrar och är en av de mest påträffade plasterna i det vardagliga livet. Huvudsakliga användningsområden innefattar syntetiska fibrer för kläder och de s.k. PET-flaskorna, men även till matförpackningar och dylikt.

PETG. PETG är besläktad med PET, med den väsentliga skillnaden att PETG innehåller glykol. Genom att tillsätta glykol klarar materialet en högre temperaturer utan att det kristalliseras och blir skört och vitt. PETG är slagtåligare och har mycket bra varmformningsegenskaper. PETG är även lämpligt för digitaltryck och är således ett material som lämpar sig bra för produktställ, skyltar och utställningsmaterial.

Akrylnitril-Butadien-Styren (ABS). En amorf styrenbaserad termoplast som har hög slagtålighet och styvhet samt goda egenskaper för varmformnig. Används till bl.a. maskinskydd, takboxar och reklam. Den mest populära plasttypen då det gäller elektronik eller tekniktillämpningar.

Akriforms specialtillverkning av plastprodukter

Med över 50 kompetenta medarbetare och en fullskalig maskinpark för bearbetning av plastskivor och rör, kan vi på Akriform göra i stort sett allt i plast. Från idé till färdig produkt – vi kan hjälpa er hela vägen. Läs mer om Akriforms specialtillverkning, vilka olika material vi kan förse er med eller kontakta oss så hjälper vi dig gärna med dina frågor och önskemål.

Vår process

Med över 30 år i plastbranschen har vi på Akriform de kunskaper som behövs för att välja ut vilken plast som passar bäst för just ert projekt. De flesta specialtillverkade produkterna görs av PMMA (Plexiglas) och PETG, men många gånger består de av flera komponenter än bara plast, som till exempel trä, plåt och tryck. Här använder vi oss av en rad duktiga underleverantörer.

När vi specialtillverkar något till er sker det oftast i 5 steg (se nedan), men har ni redan en färdig ritning går det lika bra att hoppa in direkt på steg tre eller fyra och så gör vi det därifrån.

Specialtillverkat produktställ i plexiglas
Specialtillverkat produktställ 2015

1. Idé. Vid ett första möte går ni tillsammans med en av våra projektledare och våra designers och konstruktörer igenom era idéer och tankar. Gemensamt tar vi fram en produkt som passar ert behov.

2. Ritning. Utifrån vad som sagts på det första mötet ritar våra designers och konstruktörer upp produkten och gör den redo för tillverkning.

3. 3D-rendering. Vid behov eller önskemål görs en 3D-bild av ritningen. Med en sådan ser ni exakt hur produkten kommer att se ut när den är färdig.

4. Färdig produkt. När ni godkänt ritningen/3D-bilden påbörjas tillverkningen. Akriform har kapacitet att göra allt från ett exemplar upp till tusentals. Beroende på vad det är som ska tillverkas, och vilken mängd, kan en färdig produkt levereras efter cirka tre-fyra veckor från tillverkningsstart.

5. Distribution. Oavsett om den färdiga produkten ska levereras till er eller någon annanstans kan vi ombesörja distributionen. Efter överenskommelse kan vi också lagerhålla vid avropsorder.

För att se fler referensprojekt, besök gärna vårt galleri.

Pris i plexiglas
Specialtillverkat pris 2015
Produktställ i plast
Specialtillverkade produktställ 2015