Kontakta oss

Miljöansvar

Akriform tar sitt ansvar som kvalificerad producent av plastprodukter. Vi arbetar kontinuerligt med miljöfrågor och strävar mot en hållbar verksamhet med hållbar plastanvändning. Vår produktionsavdelning använder sig av marknadens bästa filter och återvinner allt spillmaterial. Företaget är anslutet till FTI och Gröna punkten.

FTI, Gröna punkten, Normpack

Genom att vara ansluten till FTI (Förpacknings & Tidnings Insamlingen) får vi hjälp med att uppfylla vårt producentansvar vad gäller förpackningar, d v s ansvar för att de samlas in och återvinns.

Gröna punkten är en märkning som påvisar att den som tillverkat, sålt eller importerat en förpackning är ansluten till ett insamlingssystem och har betalat sin licensavgift.

Vi är även medlemmar i intresseföreningen Packforsk, vars uppgift är att stödja förpackningsforskningen. Våra lösviktsburkar är Normpack-godkända och uppfyller de krav som finns för material i kontakt med livsmedel.

Frågor?

Hör av dig till oss

Kontakta oss